Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad four; four-square; four-wheeler; fourfold do češtiny


four = čtyřka (číslice), čtveřice, čtyřveslice, čtyřčlenný roj, čtyř

four-square = přesvědčivý, smělý, otevřený, neústupný, čtvercový, přímočarý, pevný, rozhodný, pevně, solidně, směle, jednoznačně

four-wheeler = čtyřkolák, jednospřežní drožka, čtyřkolový osobní automobil, dvounápravový osobní automobil, čtyřkolové vozidlo, dvounápravové vozidlo, čtyřkolý vůz, čtyřkolka

fourfold = čtyřnásobně, čtyřmotorový, čtyřnásobit, čtyřdílný, čtyřčetný


Next: fowl; fox; foxiness; foxy    glaring; glassines; glasswork; glassy