Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad founding; foundry; fount do češtiny


founding = založení, slévání, lití, odlévání, nalézání, zakládající, slévající, otevření, vytváření, tavení, litectví, slévačina

foundry = odlitky, lití, písmolijna, slévačský, slévárenský, železářská huť, písmolijectví, slevačský, odlévačský, slévací, slévárna kovů


Next: four; four-square; four-wheeler; fourfold    glamorize; glamorous; glamour