Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fossil; fossilization; foster; fosterage do češtiny


fossil = zkamenělina, fosilní, zkamenělý (též přen.), zastaralý (přen.), zkostnatělý, předpotopní, zaostalý, fosilie, phosgene, otisk

fossilization = ustrnutí, zkostnatění, zkostnatělost, petrifikace, fosilizační, kostnatění

foster = podporovat, starat se o (4. p.), živit (zast.), pěstoun (zast.), vychovávat (cizí dítě), pečovat o (4. p.), hřát (hada na prsou ap., přen.), chovat (city ap.), potrava (zast.), být příznivý, pečovat, vychovaný v pěstounské péči


Next: foul; foul-up; foulness; foundering    giveaway; glaciate; glaciation