Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fortify; fortitude; fortnightly; fortuitous do češtiny


fortify = posílit, zesílit, podepřít, vyztužit, zvýšit procento alkoholu, posilnit, upevnit, obehnat opevněním, obrnit, obohatit, potvrdit, armovat (4. p.)

fortitude = odvaha, zmužilost, síla ducha, pevná mysl, mravní síla, síla, odvážnost

fortnightly = čtrnáctidenně, čtrnáctideník, co čtrnáct dní, každé dva týdny, obtýdeník, čtrnáctidenník

fortuitous = nahodilý, šťastný (náhodně), nezaviněný, nenadálý, nepravidelný


Next: fortunately; forwarding; forwardness; fosse    girdle; girl; girlie; giro