Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fornication; forsake; forswear; fort do češtiny


fornication = smilstvo (biblicky), překlenutí, klenutí, smilnění, zesmilnění

forsake = zanechat, zříct se, zradit, zanechat čeho (poněkud zast.), vzdát se čeho (poněkud zast.), vzdát se, zříci se, opouštět (4. p.)

forswear = zapřísáhnout se, popřít pod přísahou, přísahat křivě, zařeknout se, křivě přísahat, odpřisáhnout, zapřísahat, pod přísahou popřít, přísežně se zříci, zaříci se, zapřisáhnout se


Next: forthcoming; forthright; fortification    gimp; gin; gingerbread; gingerly