Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad formulation do češtiny

formulation = formulace; formulování; vyjádření; vytváření; preparát; stanovení; artikulace; vypracování; příprava; přípravek; formalismus
search formulation = formulace rešeršního dotazu; vymezení rešeršního dotazu;
formwork   forth   fortunate   fortune   forty   forty winks   forum   forward