Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad formlessness; formulary; formulate; fornicate do češtiny


formlessness = beztvárnost, neforemnost, neuspořádanost, neurovnanost, nehmotnost

formulary = sbírka vzorců, sbírka formulí, formule, kniha receptů, lékopis, formulář, vzorcový, tiskopis, předepsaný

formulate = vyjádřit, stylizovat, připravovat, naformulovat (4. p.), propracovat (4. p.), vyjadřovat (4. p.), zformulovat (4. p.)

fornicate = smilnit (biblicky), mít pohlavní styk, pohlavně se stýkat, páchat smilstvo, zesmilnit, klenutý, překlenutý


Next: fornication; forsake; forswear; fort    gilt; gimcrack; gimlet; gimmick