Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad formalize; formative; formidable; formless do češtiny


formalize = formovat, utvářet, dát tvar, učinit formální záležitost, učinit konvenční záležitost, formálně schválit, dát formální souhlas, chovat se formálně, jednat formálně, postupovat formálně, vyjádřit ve formulích, vyjádřit formulí

formative = tvárný, tvaroslovný (jaz.), tvarový, tvořivý, výchovný

formidable = hrozivý, strašný, impozantní, imponující, hrozivě velký, budící úctu, nelehký (úkol), hrozný, obrovský, strašlivý


Next: formlessness; formulary; formulate; fornicate    giggle; gild; gilding; gill