Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forgo; fork; forked; forky do češtiny


forgo = zříct se (4. p.), nechopit se (2. p.), předejít (4. p.), předcházet (4. p.), nechat si ujít, zříci se, zříci se (4. p.), zřeknout se

fork = rozvětvovat se, vidle, větvit se, rozbíhat se, dělit se (vidlicovitě), nabrat vidlemi, rozvětvení, klikatit se (blesk), rozkrok, soutok, rozdvojení, rozcestí

forked = klikatý, rozeklaný, větvící se, rozbíhající se, rozsochatý, rozvětvený, vidlicový, rozdvojený, rozvidlený, vidličnatý


Next: forlorn; form; formal; formality    gibberish; gibbet; gibbous; giddiness