Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forget-me-not; forgive; forgiveness; forgiving do češtiny


forget-me-not = zběhovec yva, rozrazil, rozrazil rezekvítek, pilát, pomněnka bahenní, pomněnka lesní, užanka

forgive = prominout (3. p.), omluvit, slevit, být omluvou pro, promíjet

forgiveness = shovívavost, stálá ochota promíjet, ochota prominout, ochota promíjet, prominutí

forgiving = shovívavý, ochotný odpustit, smířlivý, odpouštějící, slevující


Next: forgo; fork; forked; forky    ghoul; giant; gib; gibber