Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forger do češtiny

forger = falzifikátor; kovář; plagiátor; falšovatel; padělatel; kovotepec; plagiátorský; falzifikátorka; falzátorka; padělatelka; falzátor; penězokaz; padělání
money forger = penězokaz; penězokazec;

Příklady překladu slova "forger" z webu:

Because they'll never lift a forger against him.  To proto, že nikdy proti němu nezdvihnou ani prst.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforging   format   formate   formation   formatting   formed   former   forming