Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forfeited do češtiny

forfeited = ztratil (právo, propadnutím apod.); ztracený; propadlý; zabavený; osoba postižená pokutou
be forfeited = být zabaven; propadnout;
forge   forger   forging   format   formate   formation   formatting   formed