Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forestry do češtiny

forestry = lesnictví; lesní hospodářství; zalesněná krajina; lesy; lesnický; lesní kultura; lesní hospodaření; lesotechnické meliorace
farm forestry = agrolesnictví; polaření;
forfeited   forge   forger   forging   format   formate   formation   formatting