Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad foreseeable do češtiny

foreseeable = předvídatelný; dohledný; předvídavý

Příklady překladu slova "foreseeable" z webu:

The only foreseeable danger was exhaustion;  Jediné nebezpečí, jež se dalo předvídat, se skrývalo ve vyčerpání;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforest   forestry   forfeited   forge   forger   forging   format   formate