Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forerun; forerunner; foreshadow; foresight do češtiny


forerun = předcházet, být předzvěstí, věstit, předkap, přední frakce

forerunner = předjezdec (sport.), posel, předzvěst, předskokan, předchůdkyně, předtřes, předek

foreshadow = nastínit, nastínit předem, dávat tušit, věstit, naznačit, předpovídat, být předzvěstí (2. p.), předem nastínit, inzerovat (4. p.)

foresight = předvídavost, předtucha, prozíravost, opatrnost, muška (pušky, revolveru), zaměřovač, obezřelost, obezřetnost, pohled vpřed, záměra vp řed


Next: forestall; forester; foretell; forethought    geodesy; Georgian; geranium; germ