Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad foreigner do češtiny

foreigner = cizinec; cizí státní příslušník; cizí loď; cizozemec; cizinecký; cizinka; přivandrovalkyně; přivandrovalec; cizí výraz
exchange foreigner = devizový cizozemec; devizový cizinec;

Příklady překladu slova "foreigner" z webu:

What a foreigner does on the open sea's his own business, neh?  Co si cizinec dělá na volném moři, je jeho věc, nemyslíte?
You are a foreigner so you must ask her to be polite.  Ty jsi cizinka, tak jí musíš rict, aby se chovala slušně.
She's never seen a foreigner close to before.  Ještě nikdy neviděla cizince tak zblízka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforeman   foremost   foreseeable   forest   forestry   forfeited   forge   forger