Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forehand; foreignism; foreland; forepart do češtiny


forehand = předek koně (před jezdcem), nejdůležitější část, hlavní část, přednost, forhend, forhendový

foreignism = cizí vazba, cizí výslovnost, cizí jazyková zvláštnost, cizomluv, barbarismus, opičení se po cizině, cizí zvyk výraz, cizí zvyk

foreland = výběžek, předpolí, předhůří, ostroh, předhoří

forepart = předek, příď lodi, přednice (oděvu), špička (boty), první část, začátek


Next: forerun; forerunner; foreshadow; foresight    gently; gentry; genuine; genuineness