Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forego; foregoing; foregone; foreground do češtiny


forego = zříct se, předejít (koho), předcházet (koho), nechat si ujít, postoupit, zřeknout se, zříci se

foregoing = předchozí, dříve zmíněný, již uvedený, předešlý, již dříve zmíněný, výše uvedený, uvedený

foregone = předchozí, uplynulý, minulý, ušlý, předešlý

foreground = umístit do popředí, bližší horizont, předpolí, přední, zvýraznit (4. p.), dynamický, aktualizovat, prioritní, přednostní


Next: forehand; foreignism; foreland; forepart    gentility; gentle; gentlemanlike; gentleness