Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forecaster; foreclose; foreclosure; forefront do češtiny


forecaster = předpovídající meteorolog, synoptik, prorok, prognostik, meteorolog

foreclose = zabavit (hypotéku), vyloučit (možnost), předejít (čemu), rozhodnout předem, prohlásit, prekludovat, zabránit, vylučovat, soudně vylučovat

foreclosure = zabavení pro nezaplacený hypotéční dluh, vyvlastnění, vydražení, propadnutí zástavy, převzetí zadlužené firmy, konfiskace, prekluze, vypovězení hypotéky, zabavení, vyloučení


Next: forego; foregoing; foregone; foreground    genius; geniuses; genre; genteelness