Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forceful; forcer; forcibility; forcible do češtiny


forceful = silný, energický, působivý, prudký, účinný, agresivní, mohutný

forcer = píst kompresoru, malé tlakové čerpadlo, rychlič (růstu rostlin), rostlina vhodná pro rychlé pěstování, rychlík, skleník pro rychlení, vytlačovací stroj, průtlačník, lisovník

forcibility = násilí, přesvědčivost, mohutnost, důraznost, průraznost, působivost

forcible = nucený, silný, mohutný, působivý, strhující, důrazný, mocný, přesvědčivý, účinný, pádný, neoprávněný, p latný


Next: forcing; fore; forebay; foreboding    generative; generatrix; generic; generous