Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad forbid; forbidding; forceable; forced do češtiny


forbid = zabránit, překazit, nedovolit, znemožnit, zapovědět (zast.), zapovídat

forbidding = odporný, ohavný, odpudivý, odstrašující, nahánějící hrůzu, nehostinný, nevlídný

forceable = působivý, nucený, násilný, důrazný, přesvědčivý, účinný

forced = přinucený, vynucený, násilný, nouzový, povinný, nucený, umělý, rychlený, rychlý, silácký, vyumělkovaný, nepřirozený


Next: forceful; forcer; forcibility; forcible    generalized; generally; generate; generating