Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad for; foray; forbear; forbearance do češtiny


for = za ($), pro (4. p.), do (směru), k (účelu), po (časová předložka), na (pro), o, z (důvodu), co se týče, pokud jde o (4. p.), přes, navzdory

foray = nájezd, loupežný nájezd, vpadnout, přepadení (loupežné, též přen.), činit nájezd

forbear = odpustit si, nechat si ujít, snášet, být trpělivý, zadržet, sečkat, zdržet se (čeho), nechat si zajít chuť na, ustat, mít strpení, mít trpělivost, vyhnout se (zdržet se)


Next: forbid; forbidding; forceable; forced    generality; generalization; generalize