Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad for effect do češtiny

for effect = na efekt; naoko; pro případ nouze
fire for effect = ničivá palba; účinná palba;

Příklady překladu slova "for effect" z webu:

He paused for effect.  Efektně se odmlčel.
Gyoko had paused for effect.  Gjóko se odmlčela, aby dosáhla většího účinku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfor him   for it   for life   for me   for money   for nothing   for rent   for sure