Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad footling; footloose; footnote; footpath do češtiny


footling = omezený, pitomý, bezvýznamný, nicotný, všední, poloha nohama napřed při porodu, flákající se, malicherný

footloose = bez závazků, bez odpovědnosti, svobodný (v jednání), volný (jako pták), nemající stání, cestující z místa na místo, kočující, kočovný

footnote = dolní poznámka, dodatek, doplněk, opatřit poznámkami (pod čarou), v patě stránky, vysvětlivka, poznámky pod textem, patová poznámka, anotovat, anotace, podčárník, poznámkový


Next: footprint; footslogger; footstalk; footstep    gee; geison; gelatinous; gelation