Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad foot-hold; foot-note; foot-pace; foot-path do češtiny


foot-hold = postavení (ve společnosti), pevné místo (k stání), opora (pro nohy), základ (organizace), úroveň, uchycení se, pozice (ve společnosti), opěrný bod

foot-note = anotace, dodatek, doplněk, opatřit poznámkami (pod čarou), poznámkový

foot-pace = krok, volný krok, procházkový krok, patka schodů, stupínek

foot-path = pěšina, stezka, cestička, komunikace pro pěší, pěší komunikace, promenáda


Next: footage; footer; foothills; footlights    gawk; gay; gaze; gazebo