Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad font; fontal; food; fool do češtiny


font = kropenka, křtitelnice, nádržka lampy (petrolejové), písmo (typ písma), typ písma (kompletní sazba, odb.), písmeno (odb.), znaková sada, řez, nádrž na olej u lampy, pramen, zřídlo, dutina

fontal = originální, pocházející od pramene, pocházející od zdroje, základní, křtitelnicový, křestní

food = potravinový, potrava (též přen.), pokrm, strava, krmivo, stravování, potravina, výživa, potraviny, žrádlo, krmit, výrobky potravinářského průmyslu


Next: foolish; foolishness; foolproof; foot    gauche; gaucheness; gaudy; gauger