Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fond; fondle; fondling; fondness do češtiny


fond = laskavý, zamilovaný, něžný, pošetilý, nerozumný, bláhový, milující, lehkověrný, důvěřivý

fondle = hrát si s, mazlit, mazlit se, hladit, hrát si (též přen.), pohrávat si (též přen.), být oddán, laskat se

fondling = hraje si s (7. p.), hladící, hrající si (též přen.), laskání, hlazení

fondness = laskavost, něžnost, záliba, pošetilost (zast.), nerozum (zast.), bláhovost (zast.), důvěřivost (zast.), lehkověrnost (zast.), sympatie, náklonnost


Next: font; fontal; food; fool    gather; gathered; gatherer; gating