Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad folio; folk; folklore; folksy do češtiny


folio = folio (účetní knihy, též polygr.), list (zejména rukopisu nebo knihy), číslo listu, číslo stránky, resort, půlarch, arch, číslovat, papír přeložený napůl, fólie, stránková číslice, kniha

folk = lid, národ (zast.), lidový, národní, rasa, prostonárodní

folklore = folkloristika, lidové umění a kultura, báje a pověsti, folklorní, lidověda, lidopis, folklór

folksy = lidu rozumějící, přátelský, sousedský, společenský, žoviální


Next: follicular; folliculate; folliculated    gaseous; gaseousness; gash; gasp