Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad folded; folder; foliaceous; foliage do češtiny


folded = složený, skládaný, řasený, založený, skaný, zpřehýbaný, zprohýbaný, přehnutý, přeložený

folder = skládač, falcovačka, desky, pořadač, šanon, mapa, skládací stroj, skládanka, falcovač, přehýbač, sloha, skládací nástroj

foliaceous = podobný listu, lístkový, listnatý, deskovitě dělitelný, vrstevnatý, břidličnatý, listovitý, listu podobný

foliage = listoví, olistění, jehličí, lupení, listový ornament


Next: foliate; foliated; foliation    garrotte; garrulous; garrulousness; garter