Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fog; fogginess; foggy; fogy do češtiny


fog = zamlžit se, zatemnit, zahalit, zamlžit, zahalit mlhou, zahalit se mlhou, zákal (pivní), otava (tráva ponechaná přes zimu), zmást (koho), poplést, závoj, zamlžení

fogginess = zamlženost, zastřenost, zazávojovanost, zmatenost, popletenost, nespolehlivost (paměti), zamlžení

foggy = mlžný, zastřený (hlas), zmatený, popletený, nespolehlivý (paměť), mlhavo, zamžený, zamlžený, mlhavé počasí, nejasný


Next: foible; foil; foist; fold    garland; garment; garner; garnish