Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fluorescent do češtiny

fluorescent = fluorescenční; světélkující; fluoreskující; zářivka; fluoreskující barvivo

Příklady překladu slova "fluorescent" z webu:

The fluorescent bar overhead had gone pallid.  Světlo zářivky zesinalo.
Half the fluorescent lights were out.  Polovina zářivek nefungovala.
In one hand he held a fluorescent green tennis ball.  V jedné ruce držel tenisový míček zelené fluorescenční barvy.
The room was lit with a steady, pale fluorescent light.  Pokoj byl zalit rozptýleným bledým světlem zářivky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfluorescent lamp   fluoride   fluoroscope   fluoroscopy   flush   flusher   flushing   flute