Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fluctuation do češtiny

fluctuation = kolísání; fluktuace; proudění; váhání; stoupání a klesání; výkyv; vlnění; změna; vzestup a pokles; kolísavost; nepravidelný chod; pulsace; kolísání
sales fluctuation = prodejní výkyvy; kolísání odbytu;
speed fluctuation = kolísání otáček; kolísání rychlosti;
temperature fluctuation = kolísání teploty; teplotní změna;

Příklady překladu slova "fluctuation" z webu:

How bad are the fluctuations?  Jak velké je to kolísání?
They say so, except for some occasional voltage fluctuations.  Aspoň to tvrdí, snad až na občasné kolísavé napětí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfluctuations   fluence   fluff   fluid   fluke   fluorescent   fluorescent lamp   fluoride