Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fluctuant; fluctuate; fluctuating; flue do češtiny


fluctuant = nestálý, nepevný, fluktující, pohyblivý, posunovatelný, stlačitelný, pohybující se z místa na místo, měnivý, proudící, fluktuující, kolísavý

fluctuate = váhat, být nestálý, proudit, fluktuovat, měnit se, vychylovat se, uvést do kolísavého pohybu, vlnit se

fluctuating = kolísání, neustálený, změna, proměnlivý, kolísající, fluktuující, fluktuační, fluktující


Next: fluent; fluffy; fluidity; fluky    gall; gallantry; galley