Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flowering; flowing; flown; flubdub do češtiny


flowering = kvetení, rozkvetlý, posypaný květy, rozkvět, doba květu

flowing = tekoucí, uvolněný, plynulý, hladký, proudění, tok, proud, průtok, povolený, plynoucí, řinoucí se, plynutí

flown = dopravený letecky, nalitý, zachmuřit se, zamračit, nabitý

flubdub = nesmysly, neschopnost, nemotornost, trapnost, nesmysl!


Next: fluctuant; fluctuate; fluctuating; flue    gainful; gaining; gait; gale