Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flow diagram do češtiny

flow diagram = blokové schéma; vývojový diagram; schéma technologického postupu; algoritmus výpočtu; diagram dopravního proudu; provozní schéma; schéma zapojení; technologické schéma; grafikon; směr proudění
process flow diagram = technologické blokové schéma; schéma technologického procesu;
traffic flow diagram = diagram dopravního zatížení; zátěžový diagram; kartogram intenzity dopravy;
flow indicator   flow meter   flow sensor   flower   fluctuation   fluctuations   fluence   fluff