Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flout; flow; flowage; flowchart do češtiny


flout = ohrnovat nos nad, přehlížet, snižovat (urážet), vysmívat se, výsměch, výsměšně snižovat, chovat se opovržlivě, bagatelizovat, opovržlivý postoj, chovat se přezíravě, porušit zákon, posmívat se

flow = téct, proud (vzduchu), příval, příliv, oplývat (zast.), splývat (v záhybech), plynout (lehce, též přen.), vyplývat, nalít, rozlít, výtok, výlev (citu)

flowage = tok, průtok, zaplavení, postupná vnitřní deformace, záplavy, záplava, režim proudění, protékání


Next: flowering; flowing; flown; flubdub    gage; gagger; gaiety; gain