Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flitting; flivver; floatage; floatation do češtiny


flitting = stěhovavý, přesouvající, dohasínající, poletující, rychle táhnoucí, stěhování, přesunování

flivver = shořet (neuspět), cestovat v malém autíčku, auťáček, starý krám, zkrachovat, kraksna, stará fordka, sesypat se

floatage = část lodi nad vodou (námoř.), plovatelnost (záložní vztlak, námoř.), poplatek za překládání (vagonu na loď), plující trosky, záložní vztlak, říční plavba, plavení dříví


Next: floater; flocculate; flocculation; flock    fuse; fused; fusee; fusing