Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flighty do češtiny

flighty = přelétavý (též dívka); nestálý; rozmarný; těkavý; nezodpovědný; přihlouplý (zast.); lekavý (kůň); vrtkavý; létavý; humbuk
be flighty = být rozmarný; být do větru;
flint   flint glass   flip-flop   float   floating   floating axle   flood   floodlight