Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flex; flexion; flexuous; flibbertigibbet do češtiny


flex = ohyb, ohnout se, kabel, napnout, ohýbat se, přívodová šňůra, připojovací šňůra, flexišňůra, ohnout, ohýbat, šňůra, pokrčit

flexion = ohnutí, ohýbání, flexe (jaz.), průhyb, křivost

flexuous = pružný, poddajný, přizpůsobivý, mihotavý, zvlněný (střídavě, protilehle, bot.), točitý, vlnící se, vrtkavý, zprohýbaný, křivolaký

flibbertigibbet = treperenda (zast.), drbna (zast.), klepna (zast.), frivolní člověk, fanfárum, repetilka, nestálý člověk, kl epař


Next: flick; flickering; flier; flightiness    funicular; funk; funky; funnily