Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flathead; flatly; flatness; flatten do češtiny


flathead = ploskolebec, hřebík s plochou hlavou, nýt s plochou hlavou, prosťáček, tupohlavec, blbec, na hlavu padlý, padlý na hlavu, plochá hlava

flatly = ploše, rozhodně, kategoricky, energicky, rezolutně, zcela, úplně, zpříma, vodorovně, rovně, rovinně, jednotvárně

flatness = plošnost, nudnost, nezajímavost, všednost, monotónnost, jednotvárnost, chabost, ochablost, slabost, snížení (tónu), nečistota, falešnost


Next: flattened; flatter; flattery; flatting    fuggy; fugitive; fugleman; fulcrum