Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad flabbergasted do češtiny

flabbergasted = vyjevený; ohromený; ztumpachovatělý; překvapený; ochablý
be flabbergasted = koukat jako jelen; stát jako zkoprnělý;

Příklady překladu slova "flabbergasted" z webu:

Abby looked flabbergasted at this revelation.  Abby se tvářila, že ji tohle sdělení přímo ohromilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorflake   flame   flange   flap valve   flare   flash   flash lamp   flasher