Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fixture do češtiny

fixture = pevná součást; připevněný předmět; příslušenství; inventář; armatura; neměnná součást; součást inventáře (osoba, žert.); dlouholetý člen (žert.); událost (pevně stanovená každý rok); datum sportovní události (pravidelné); vázanost peněz; upínadlo; držák
lighting fixture = svítidlo; světelná instalace; osvětlovací těleso; cargo safety fixture = upevnění nákladu;

Příklady překladu slova "fixture" z webu:

A light fixture had come on automatically.  U zakřivené stěny stály šedé plechové skřínky na nářadí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfixtures   flabbergasted   flake   flame   flange   flap valve   flare   flash