Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fiver; fix; fixate; fixative do češtiny


fiver = pětilibrová bankovka, pětidolarová bankovka, pětidolar, pětidolarovka, pětilibrovka

fix = upevnit, připevnit, oprava, fixní, stanovit (pevně), rozhodnout se, vtisknout, upřít (zrak, pozornost), upoutat (pozornost), určit (pevně), usadit se trvale, fixovat (barvu)

fixate = upevnit, zpevnit, fixovat, utvořit pevnou představu, zaměřit pozornost, zaměřit se, fixovat na, zastavit se va vývoji, pevně zachytit


Next: fixer; fixity; fizgig; fizz    frightful; frigid; frigidity; frill