Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fitment; fitness; fitted; five-finger do češtiny


fitment = vybavení (zejména vestavěný nábytek), součástka (stroje), zařizovací předmět, vyzbrojení, slícování, instalace

fitness = tělesná zdatnost, zdraví (dobré), vhodnost, způsobilost, tělesná kondice, kvalifikace, schopnost, zdatnost, fyzička, kondice

fitted = přizpůsobený (např. velikosti), seděl, lícovaný, vhodný, hodící se, vestavěný, vyzbrojený, sestavený, seřízený, vystrojený, připravený, opatřený (čím)


Next: fiver; fix; fixate; fixative    friendliness; frieze; fright; frighten