Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad first light do češtiny

first light = začátek svítání; první úsvit; první linie
at first light = za úsvitu; za rozednění;

Příklady překladu slova "first light" z webu:

The first light of dawn crept through the trees.  První paprsky úsvitu pronikly korunami stromů.
And in the first light the line extended out and down into the water.  A v prvním úsvitu se šňůra začala rýsovat šikmo dolů do vody .

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfirst place   first thing   fiscal   fiscal year   fishing   fishy   fission   fissure