Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad firmware; first-class; first-rate; firth do češtiny


firmware = mikroprogramové prostředky, programové vybavení, uživatelské programy, firmwarový, firmware (pevně zabudované programy), mikroprogramový

first-class = prvotřídně, první třídou, první třídy, bezvadný, první třída, nejvyšší kvalita, nejdražší, kvalitní

first-rate = nejlepšího druhu, vynikající, prvořadý, řádný, důkladný, prvotřídně, skvěle, loď první třídy, kvalitní, velice, jako mandle, výborný


Next: fish; fishery; fishtail; fissile    freeze-dry; freeze-up; freightage; freighter