Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad filled do češtiny

filled = naplnil; vyplnil; naplněný; plný; obsazený; zaplněný; vyplněný; inundační; plněný; vyplnil (formulář)
not filled = nedofouknutý; nezaplněná forma;

Příklady překladu slova "filled" z webu:

Filled the box with stones.  Bednu jsme zatížili kamením.
It filled her up:  Byla jím naplněna:
Are you filled with guilt?  Máš pocit viny?
The hole was filled in by four.  Do čtyř jámu zasypal.
There was another pause filled with rain.  Dobrá, teďka upíři.
The tick of the clock filled the room.  Tikání hodin naplňovalo celý pokoj.
He was tired and anxious and filled with dread.  Byl unavený a plný úzkosti.
He held out two of the ampoules filled with holy water.  Vytáhl dvě ampulky se svěcenou vodou.
She gestured in the direction of a case filled with knives.  Ukázala směrem ke skřínce plné nožů.
Sandy pulled a blank check from his pocket and filled it in.  Sandy vytáhl z kapsy prázdný šek a vyplnil ho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfiller   filler cap   filler neck   filler plug   fillet   filling   filter   filter cartridge