Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad figurate; figuration; figurative; figured do češtiny


figurate = polygonální, figurativní (hud.), utvořený, ozdobený, utvářený, obrazný

figuration = ztvárnění, zpodobení, znázornění, ozdoba, zdobení, figurální výzdoba, sestavení, vyzdobení, figura, spodoba, ozdobení, zobrazení

figurative = figurativní (výtv.), přenesený, ozdobný, květnatý, metaforický, figurální, tajný, obecný

figured = květnatý, metaforický, vzorovaný, vypočítaný, vzorový


Next: figuring; filamentous; filbert; file    foyer; fozily; fozy; fractional