Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fieldwork; fiend; fiendish; fiendishness do češtiny


fieldwork = práce mimo závod, práce mimo ústav, práce mimo ústředí, obranná stavba, polní ženijní násep, měření v terénu, terénní práce

fiend = satan, démon, zloduch, nadšenec, fanoušek, fanda, kadet, eso (osoba), nepřítel, ďábelský, vyznavač

fiendish = nelidský, krutý, zlomyslný, odporný, ohavný, hnusný, nepřátelský, démonický

fiendishness = nelidskost, krutost, zlomyslnost, odpornost, ohavnost


Next: fierce; fierceness; fiery; fife    founding; foundry; fount