Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fiddle-faddle; fiddler; fiddling; fidget do češtiny


fiddle-faddle = hloupost, malichernost, lapálie, všední věci, maličkosti, žvanit hlouposti, plýtvat časem, rozčilovat se kvůli maličkostem, dělat povyk pro nic, malicherný, bezvýznamný, hloupý

fiddler = šumař, hudec, švindlíř, podfukář, maličkost, dotěra, podřadný houslista, houslistka, podfukářka, podvodník

fiddling = šmelení, maličký, malicherný, titěrný, bezvýznamný, malinkatý, hrající si, hudlařící, švindlování, fixlování


Next: fidgetiness; fidgety; fiducial; fiduciary    fossil; fossilization; foster; fosterage